Internacjonalizacja firmy ACCEXPET

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja firmy ACCEXPET Ewelina Groszek na nowe rynki zagraniczne w postaci Słowacji i Łotwy

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rekompensata negatywnego wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (Brexit) na działalność przedsiębiorstwa, co będzie możliwe za sprawą wejścia na nowe rynki docelowe – Słowacja i Łotwa.

Aby jak najlepiej przygotować się do wejścia na nowe rynki ze znacząco unowocześnioną i dostosowaną usługą, podjęte zostaną następujące działania:

a) zakup dedykowanego oprogramowania

b) zakup infrastruktury IT

c) zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach docelowych

d) zakup usługi doradczej w zakresie analizy formalno-prawnej rynków docelowych

e) zakup sprzętu rozszerzającego możliwość diagnostyki i odzyskiwania danych

f) zakup sprzętu rozszerzającego możliwość diagnostyki i odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych

W ramach projektu, w związku ze specyficznymi oczekiwaniami klientów branżowych na rynkach docelowych – Słowacji i Łotwy, firma zamierza wdrożyć zdalny, zautomatyzowany system obsługi klienta i świadczenia usług. Będzie on dotyczył przede wszystkim dwóch obszarów: usług odzyskiwania danych oraz usługi pogwarancyjnej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 197 345,90 EUR (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć euro 90/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 197 345,90 EUR (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć euro 90/100)

Termin realizacji:

06.03.2023 – 30.09.2023SERWIS KOMPUTEROWY | NAPRAWA KOMPUTERÓW | LAPTOPÓW | LUBLIN | ODKUP | MODERNIZACJA
projekt unijny

Copyright © ACCEXPERT 2010- 2023
Polityka prywatności
Projekt i realizacja sideline.pl